Turmes on Tour – Dag 2 : op d’Musel

An der Mëttesstonn hate mer e Strategiegespréich mat den Energiepionéier am Réidener Kanton, dem “Energiecluster”. Dat ass eng Kooperatioun vu Betriber ronderëm d’Energiesanéierung. Vill flott Ideeën, wéi ee méi bëlleg a koordinéiert kann zu Lëtzebuerg Haiser energiespuersam bauen an renovéieren.

Problem, dat vill Handwierksbetriber zu Lëtzebuerg wéinst der Kris méi schwéier Krediter bei Banke méi kréien. Do musse mer nohake bei der Regierung! Visite vun enger Renovatioun vun enger aler Gare zu Noerdange, déi an e Passivhaus ëmgewandelt gëtt.

Nomëttes si mer op d’Musel gefuer. Visite beim Wäibauinstitut zu Réimech, déi drop schaffen, manner Pestiziden am Wäibau anzesetzen. Mëttlerweil gëtt et zéng Bio-Wäibetriber op der Musel. Owes Strategiegespréich matt Akteuren aus dem Lëtzebuerger Wäibau.

Fazit hei: d’Musel muss op Qualitéitswäi setzen, et feelt awer eng gemeinsam Marketingstrategie vir Muselwäin och bei de Net-Lëtzebuerger an eisem Land ze verkafen. Zu engem gudde Marketing gehéiert och eng flott Landschaft, dowéinst dierf och net – wéi geplangt – weider an d’Musellandschaft duerch onnéidege “Remembrement” agegraff ginn. Do gëtt de Buedem opgewullt an et verléiert ee wichteg al Buedemsubstanz vir gudde Wäin. Do bleiwe mer mat eisem Deputéierten Heng Kox drun!


Les autres actualités On Tour