Klimahelden-Tour : Eintrag 4

Etapp vum Klimahelden-Tour: d’Klima-Fuerscher. Klimaschutz heescht och Weiderentwécklung vun neien Technologien! Ob an der Materialfuerschung ewéi bei der Madame Prof. Dr. Siebentritt déi op der University of Luxembourg nei Materialie fir Solarzellen erfuerscht oder am Beräich smart cities, wou den Dr. Hoffmann an den Daniel Koster vum Luxembourg Institute of Science and Technology – LIST nei Konzepter entwéckelen, hei gëtt am Alldag fir d’Klima an d’Energiefuerschung zu Lëtzebuerg geschafft. #COP21


Les autres actualités On Tour