Klimahelden-Tour : Eintrag 2

Etapp vu mengem Klimaheldentour: d’Klimaaktivisten. D’Blanche an de Pol vum Mouvement Ecologique setzen sech scho säit Jore fir de Klimaschutz an. Mat der Grënnung vum Klimabündnis Lëtzebuerg hunn si en Berodungsinstrument geschaf wat vill Gemengen zu Lëtzebuerg beweegt huet aus dem Klimaschutz eng Prioritéit ze maachen. An mat interessanten Initiativen wéi der Oeko-Foire, den OekoTopTen oder der grénger Hausnummer weisen si ewéi jiddwer eenzelnen a sengem Alldag säi Bäitrag zum Klimaschutz leeschte kann! #COP21


Les autres actualités On Tour