Klimahelden-Tour : Eintrag 14

Null- a Positiv-Energie Gebaier musse gutt gebaut sinn, duerfir ass et wichteg dass déi Leit déi um Bau schaffe stänneg weidergebilt ginn an och dass d’Recherche an d’Innovatioun bei de Baumaterialie stänneg weidergeet. Um IFSB an bei Neobuild zu Beetebuerg schafft de Bruno Renders mat senger Equipp un innovative Weiderbildungskonzepter an test nei Baumaterialien. Zesumme mat der Deputéiert Josée Lorsché hunn ech mir dat ugekuckt op der 13. Etapp vum Klimaheldentour!


Les autres actualités On Tour